Новости судебной практики

news

ПРО ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛИ СУДУ ПРО ВІДМОВУ У ВИТРЕБУВАННІ ДОКАЗІВ

Суд першої інстанції залишив без задоволення клопотання позивача про призначення судової почеркознавчої експертизи та витребування доказів.

Апеляційний суд повернув апеляційні скарги заявнику, оскільки ухвали суду про відмову в задоволенні клопотання про призначення експертизи та відмову у витребуванні доказів підлягають оскарженню в апеляційному порядку одночасно з оскарженням рішення суду першої інстанції, ухваленого по суті спору.

Касаційні скарги мотивовані, зокрема, тим, що окремо від рішення суду можуть бути оскарженні в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів чи скасування ухвали про забезпечення доказів.

Постановою Верховного Суду у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду від 01.11.2021р. у справі №520/14132/18 касаційні скарги були залишені без задоволення, а оскаржені ухвали судів першої та апеляційної інстанцій – без змін. Таке рішення Верховного Суду було обґрунтоване наступним:

Відповідно до ст.84 ЦПК України учасник справи вправі подати клопотання про витребування доказів судом, за яке не сплачується судовий збір.

За заявою учасника справи суд має забезпечити докази, якщо на це є відповідні підстави. Способами забезпечення судом доказів є, зокрема, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів тощо (ч.1 та 2 ст.116 ЦПК України). За подання такої заяви сплачується судовий збір (ч.3 ст.117 ЦПК України).

Особи мають право оскаржити в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції окремо від рішення суду лише у випадках, передбачених ст.353 ЦПК України, а заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду (ч.2 ст.353 ЦПК України).

Застосування положень ст.353 ЦПК України має відбуватися з урахуванням можливості/неможливості поновити свої права особою, яка подає апеляційну скаргу, в інший спосіб, аніж шляхом оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції окремо від рішення суду.

Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали щодо забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів чи скасування ухвали про забезпечення доказів (п.2 ч.1 ст.353 ЦПК України).

Законодавець розмежовує ухвали про витребування доказів і про забезпечення доказів. Якщо подається клопотання про забезпечення доказів шляхом їх витребування, тобто за наявності підстав для забезпечення доказів та сплати судового збору, то ухвала про відмову в задоволенні такого клопотання може бути оскаржена в апеляційному порядку на підставі п.2 ч.1 ст.353 ЦПК України.

Ухвали суду першої інстанції про відмову в задоволенні клопотання про витребування доказів у переліку, визначеному п.2 ч.1 ст.353 ЦПК України, немає. Така ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, оскільки, з урахуванням стадії розгляду справи, особа, яка подає апеляційну скаргу, не позбавлена можливості поновити свої права в інший спосіб, а саме шляхом оскарження в апеляційному порядку такої ухвали разом із рішенням суду першої інстанції, ухваленого по суті спору.

Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали щодо призначення експертизи (п.12 ч.1 ст.353 ЦПК України).

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved