Новости судебной практики

news

ПРО НЕСВОЄЧАСНЕ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБТЯЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ДО РЕЄСТРУ ОБТЯЖЕНЬ

Місцевий суд, з рішенням якого погодився апеляційний суд, задовольнив позов банку про звернення стягнення на предмет застави та вилучення транспортного засобу, який і був предметом застави. Судові рішення мотивовані тим, що боржник без письмової згоди кредитора продав автомобіль, який перебував у заставі, зазначивши, що застава зберігає чинність при переході права власності на предмет застави до іншої особи.

Новий власник транспортного засобу подав касаційну скаргу.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 07.04.2021р. у справі №200/17569/18 касаційну скаргу нового власника транспортного засобу було задоволено частково, рішення судів першої та апеляційної інстанцій у частині вирішення позовних вимог банку про звернення стягнення на предмет застави, вилучення транспортного засобу, а також у частині стягнення з нового власника транспортного засобу на користь банку судового збору були скасовані, ухвалено у цій частині нове судове рішення про відмову у задоволенні позову банку. При цьому Верховним Судом було наведене наступне правове обґрунтування прийнятого рішення:

Відповідно до ч.1 ст.27 Закону України «Про заставу» та ч.3 ст.9 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» за загальним правилом реалізація майна, що є предметом застави, без припинення обтяження не припиняє заставу.

Статтею 10 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» визначено, що в разі відчуження рухомого майна боржником, який не мав права його відчужувати, особа, що придбала це майно за відплатним договором, вважається його добросовісним набувачем згідно зі ст.388 ЦК України за умови відсутності в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження цього майна. Добросовісний набувач набуває право власності на таке рухоме майно без обтяжень.

Добросовісність – це певний стандарт поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.

Згідно зі ст.12 зазначеного Закону взаємні права та обов’язки за правочином, на підставі якого виникло обтяження, виникають у відносинах між обтяжувачем і боржником з моменту набрання чинності цим правочином, якщо інше не встановлено законом. Реєстрація обтяження надає відповідному обтяженню чинності у відносинах із третіми особами, якщо інше не встановлено цим Законом. У разі відсутності реєстрації обтяження таке обтяження зберігає чинність у відносинах між боржником і обтяжувачем, проте воно є нечинним у відносинах із третіми особами, якщо інше не встановлено цим Законом.

Таким чином, застава зберігає силу для нового власника майна за умови наявності в реєстрі відповідних відомостей про обтяження, які внесені до реєстру перед відчуженням предмета застави і є чинними на момент його відчуження. У протилежному випадку набувач вважається добросовісним і набуває право власності на таке рухоме майно без обтяжень.

Суди встановили, що 13.11.2012р. спірний автомобіль було знято з обліку для реалізації боржником та зареєстровано за покупцем. Відомості про обтяження транспортного засобу на підставі договору застави від 07.11.2012р., укладеного між банком і боржником, внесені до реєстру лише 22.11.2012р.

Таким чином, покупець набув право власності на спірний автомобіль 13.11.2012р. за відсутності в реєстрі відомостей про його обтяження, а отже, набув право власності на спірний транспортний засіб без обтяжень і надалі перепродав наступному покупцеві.

Банк має нести ризик невнесення (несвоєчасного внесення) відомостей про обтяження автомобіля до реєстру, а також наділений правом вимагати від застоводавця відшкодування завданих збитків.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved