Новости судебной практики

news

ПРО НАСЛІДКИ ПРОЦЕДУРНИХ ПОРУШЕНЬ, ДОПУЩЕНИХ ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ

Станом на сьогоднішній день наявні позитивні тенденції для платників податків у змінах судової практики щодо оскарження наслідків податкових перевірок із мотивів порушення податковим органом норм податкового законодавства як на стадії їх призначення та проведення, так і за результатами їх проведення. Нижче наводимо деякі судові справи, в яких податкові повідомлення-рішення (далі – «ППР») були скасовані саме за наслідками вчинення податківцями процедурних порушень під час здійснення контрольно-перевірочної роботи:

1. Згідно з постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 01.04.2021р. у справі №810/1420/16 незабезпечення податковим органом права платника податків на участь у процесі прийняття рішень за наслідками проведеної податкової перевірки та порушення порядку щодо розгляду заперечень на акт перевірки мають наслідком визнання ППР, прийнятих за результатами такої перевірки, протиправними.

2. Відповідно до постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 09.02.2021р. у справі №804/3329/15 невиконання вимог щодо пред’явлення або надіслання у випадках, визначених ПК України, направлення на проведення перевірки та копії наказу про її проведення призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності правових наслідків такої.

3. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 21.01.2021р. у справі №813/2519/17 скасовано ППР, прийняте на підставі акта камеральної перевірки, у зв’язку з виходом перевіряючих за межі повноважень під час проведення такої перевірки. Податковим органом проведено камеральну перевірку, за результатами якої встановлено нереальність здійснення господарської операції. Своєю чергою, це свідчить про те, що контролюючим органом було фактично перевірено порядок визначення складу податкових зобов’язань та повноту їх нарахування, що є предметом документальної, а не камеральної перевірки.

4. Згідно з постановою Верховного Суду у складі судової палати з розгляду справи щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду від 22.09.2020р. у справі №520/8836/18 невиконання вимог закону щодо підстави для проведення документальної позапланової перевірки призводить до визнання перевірки незаконною та не породжує правових наслідків такої. Акт перевірки, зважаючи на положення стосовно допустимості доказів, не може бути визнано допустимим доказом у справі, оскільки одержаний із порушенням порядку, установленого законом, що є достатнім для висновку про протиправність ППР.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved