Новости судебной практики

news

ПРО НАДАННЯ СУДУ ДОКУМЕНТІВ, НЕ НАДАНИХ ПІД ЧАС ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ

Ненадання документів під час податкової перевірки позбавляє платника податків права посилатися на такі документи у подальшому.

Винятком є лише 2 випадки:

1) надання таких документів контролюючому органу після завершення перевірки протягом 10 (5) робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки) перевірки (п.86.7 та пп.86.7.4 ст.86 ПК України);

2) ненадання цих документів під час податкової перевірки внаслідок їх вилучення правоохоронними органами в рамках кримінального процесуального законодавства України.

Так, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 21.10.2021р. у справі №802/1464/17-а було вказано, зокрема, наступне:

«Позивачем не спростовано та матеріалами справи підтверджується, що зазначені документи під час перевірки не подавалися. При цьому, відповідно до положень п.44.7 ПК України, відсутні докази того, що податковий орган відмовився їх прийняти до врахування у зв’язку з проведенням перевірки. Не надано також доказів подання вказаних документів після завершення перевірки, що передбачено положеннями п.44.7 ПК України. Крім того, відсутні докази вилучення у позивача первинних документів в рамках КПК України.

…обов’язок контролюючого органу здійснювати перевірку на підставі первинних документів кореспондується з обов’язком платника податків зберігати такі первинні документи та надавати їх при перевірці. Не надання таких документів нормами п.44.6 ПК України прирівнюється до їх відсутності. Єдине виключення при застосуванні правових наслідків ненадання платником податків на вимогу контролюючого органу зазначених вище документів становить їх відсутність внаслідок виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами.

Надання первинних документів згодом, у т.ч. під час розгляду справи в суді та проведення економічної експертизи, не змінює статусу цих документів, як таких, що були відсутні на час формування даних звітності та їх надання згодом не має правових наслідків для цілей підтвердження правомірності формування спірних сум податкових вигод у відповідний податковий період.

Відтак, колегія суддів Верховного Суду погоджується із висновком суду першої інстанції, що… витрати під час перевірки не підтверджені належними доказами.»

При цьому необхідно зауважити, що протилежний правовий висновок було зроблено в іншій судовій справі (постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17.02.2020р. у справі №808/7101/15).

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved