Изменения и разъяснения законодательства

news

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ ПОРЯДОК ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО І КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі – «Постанова №483») затверджено новий Порядок передачі в оренду державного та комунального майна (далі – «Порядок №483»). Вказана постанова набирає чинності з дня її опублікування, станом на 17.06.2020р. ще не опублікована.

ДП «Прозорро.Продажі» визначили адміністратором електронної торгової системи, через яку надалі будуть укладати відповідні договори.

Майно, щодо якого до введення в дію нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019р. №157-ІХ (далі – «Закон №157-ІХ») були укладені договори про передачу права на експлуатацію, а також договори, передбачені ч.3 ст.2 Закону №157-ІХ, після закінчення строку їх дії, але не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності Постановою №483, включаються до Переліку першого типу та передаються в оренду згідно з вимогами Порядку №483. Сторона такого договору після його припинення має переважне право на укладення договору оренди майна, що є предметом такого договору.

Орендар, який уклав договір оренди до введення в дію Закону №157-ІХ (01.02.2020р.), здійснив невід'ємні поліпшення орендованого майна з урахуванням вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992р. №2269-ХІІ та умов договору оренди, дія якого продовжена з чинним орендарем за результатами аукціону на продовження договору оренди, має право на зарахування визначеної відповідно до п.164 Порядку №483 частини вартості здійснених ним невід'ємних поліпшень у рахунок нової орендної плати рівними частинами щомісячними платежами протягом строку дії продовженого договору, але не довше ніж протягом 5 років. При цьому розмір зменшеної в такий спосіб місячної орендної плати не може бути меншим за розмір орендної плати, яку сплачував такий орендар на місяць, що передував даті проведення аукціону на продовження договору оренди.

Орендодавці не застосовують право, передбачене абз.4 ч.1 ст.19 Закону №157-ІХ, не здійснюють дії, передбачені абз.2 п.135 Порядку №483, і не відмовляють у продовженні договорів оренди, строк дії яких закінчився в період з 01.12.2019р. по 01.07.2020р., на підставі того, що орендар звернувся із заявою про продовження договору оренди до закінчення строку його дії, але пропустив установлений строк подачі звіту про оцінку об'єкта оренди.

Також новації передбачили особливості оприлюднення інформації щодо оренди до початку роботи електронної торгової системи, встановили обов'язки балансоутримувачів державного і комунального майна щодо термінового (протягом відповідно 10 робочих днів та двох місяців з дня набрання чинності Постановою №483) надання інформації про об'єкти оренди уповноваженим органам управління таким майном та ФДМУ.

Балансоутримувачам та уповноваженим органам управління державного і комунального майна у місячний строк з дати набрання чинності Постановою №483 потрібно буде:

- оприлюднити на власних офіційних веб-сайтах договори, передбачені пп.3 п.3 Постанови №483, а також інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички;

- подати ФДМУ (органам, уповноваженим представницькими органами місцевого самоврядування) інформацію щодо таких договорів в обсязі згідно з додатком 2 до Постанови №483.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved