Изменения и разъяснения законодательства

news

ЯК ВИПРАВИТИ ТЕХНІЧНУ ПОМИЛКУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ

Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) надало наступне роз’яснення про те, як виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Так, у ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – «Закон») зазначено наступне:

– Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – «Єдиний державний реєстр») - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи;

– технічна помилка – описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена державним реєстратором під час проведення ним реєстраційних дій.

Статтею 32 Закону передбачено необхідний алгоритм дій у разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки, допущеної суб'єктом державної реєстрації, а саме:

– заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб'єкта державної реєстрації;

– суб'єкт державної реєстрації перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах, що стали підставою для внесення цих відомостей;

– якщо факт невідповідності підтверджено, то суб'єкт державної реєстрації безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення;

– якщо помилка у відомостях Єдиного державного реєстру допущена не з вини суб'єкта державної реєстрації, то її виправлення здійснюється за плату;

– у разі виявлення допущеної помилки суб'єктом державної реєстрації самостійно він в одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повідомляє про це заявника;

– якщо помилка допущена внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені відповідні відомості, то її виправлення здійснюється після виправлення помилок у таких документах.

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру може здійснюватися також на підставі судового рішення.

Статтею 36 Закону встановлено розміри адміністративного збору за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, зокрема:

1) у разі помилки, допущеної під час державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що здійснювалася на підставі документів, поданих:

– в паперовій формі: 30% від 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2021р. – 200,00грн.);

– в електронній формі: 30% від 75% від 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2021р. – 150,00грн.);

2) у разі помилки, допущеної під час державної реєстрації змін відомостей про благодійну організацію та про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця, що здійснювалася на підставі документів, поданих:

– в паперовій формі: 30% від 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2021р. – 70,00грн.);

– в електронній формі: 30% від 75% від 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 2021р. – 50,00грн.).

Отже, навіть якщо помилку допущено з вини заявника, але під час проведення реєстраційних дій, що здійснюються без справляння адміністративного збору (наприклад створення, зміни до інформації про здійснення зв'язку), або щодо юридичної особи, що звільнена від його сплати (наприклад органи державної влади чи місцевого самоврядування), виправлення такої помилки здійснюється безоплатно.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved