Изменения и разъяснения законодательства

news

ВВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ НАРОДУ Є КОНСТИТУЦІЙНИМ: ВИСНОВОК КСУ

Конституційний Суд України (далі – «КСУ») зазначив, що в Конституції повинна бути визначена кількість громадян України, які мають право голосу, для здійснення законодавчої ініціативи.

КСУ визнав законопроект про внесення змін до ст. 93 Конституції (щодо законодавчої ініціативи народу) (№ 1015) (ініціатор - Президент) таким, що відповідає вимогам ст. 157 і 158 Конституції України.

Відповідний висновок № 5-в/2019 Велика палата КСУ надала 13.11.2019 р.

Водночас КСУ зазначає, що внесення запропонованих законопроектом змін до Основного Закону може за певних умов призвести до обмеження прав і свобод людини і громадянина з огляду на наступне:.

КСУ як застереження констатує, що запропоноване законопроектом положення «право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу» потребує конкретизації виходячи з того, що у Конституції поняття «народ» застосовано у значенні «Український народ - громадяни України всіх національностей».

У суді підкреслили, що відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, тому його не може бути визначено як суб'єкт законодавчої ініціативи без установлення в Конституції кількості громадян України, які мають право голосу, для здійснення законодавчої ініціативи.

У Висновку КСУ наголошується, що пропоновані п. 1 законопроекту положення, за якими право законодавчої ініціативи реалізують суб'єкти такого права «у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами України», мають упроваджуватися лише таким чином, щоб ухвалені на їх реалізацію закони відповідали приписам Конституції та не закріплювали положень, які б встановлювали обмеження права законодавчої ініціативи будь-кого із суб'єктів цього права, визначених Конституцією.

КСУ зазначає, що Верховна Рада України є органом державної влади, який здійснює свої повноваження на засадах представництва народними депутатами України інтересів Українського народу. Народні депутати є повноважними представниками Українського народу у Верховній Раді, відповідальними перед ним і покликаними виражати та захищати його інтереси.

З огляду на наведене КСУ вказує на те, що звуження (обмеження) законом України реалізації права законодавчої ініціативи у Верховній Раді, зокрема, народними депутатами України може призвести до обмеження їх прав щодо вільного волевиявлення та безперешкодного здійснення своїх повноважень в інтересах усіх громадян України і, як наслідок, – до обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Висновок КСУ є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржений.

Нагадуємо, що законопроектом № 1015 пропонується доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи, визначених ст. 93 Конституції, таким суб'єктом, як народ.

Також визначається, що всі суб'єкти законодавчої ініціативи, яких пропонується закріпити у Конституції, реалізують її у випадках і порядку, визначених Конституцією і законами України.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved