Изменения и разъяснения законодательства

news

В УКРАЇНІ ВСТАНОВЛЯТЬ ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

05.12.2019 р. Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону № 2335 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства». Цей законопроект спрямований на створення процедури визнання особою без громадянства.

Наявність на законодавчому рівні зазначеної процедури в подальшому надасть змогу таким особам законно перебувати на території України, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України – посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, а за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад 2 роки – отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

Проектом передбачається внести зміни до низки законів України з метою надання особам, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, права на безоплатну вторинну правову допомогу та звільнити їх від сплати судового збору та авансового внеску за виконання судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства, надання можливості особам без громадянства реалізувати право на працю та належні умови життя.

Проектом у Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», зокрема:

– удосконалюється визначення терміну «особа без громадянства», що буде узгоджуватись із терміном «апатрид», визначеним Конвенцією про апатридів;

– дається визначення термінів «дитина, розлучена із сім'єю», її «законні представники»;

– передбачається, що із заявою про визнання особою без громадянства, має право звернутися особа незважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України;

– особи, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому цим Законом, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважатимуться такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період до отримання посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України;

– пропонується доповнити Закон новою статтею 61, якою визначається процедура визнання особою без громадянства.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved