Изменения и разъяснения законодательства

news

УКРПАТЕНТ ЗАМІНЯТЬ НОВИМ ОРГАНОМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно створення національного органу інтелектуальної власності» №703-ІХ було офіційно опубліковано, він набере чинності 14.10.2020р.

Цим Законом запроваджується дворівнева система держуправління: Мінекономіки забезпечуватиме формування і реалізовуватиме державну політику у сфері інтелектуальної власності, а Національний орган інтелектуальної власності України (далі – «НОІВ») виконуватиме окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації державної політики (видача патентів, свідчень).

Функції НОІВ виконуватиме державна організація, яка буде створена на базі державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

До владних повноважень, делегованих НОІВ, належать:

– приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

– здійснення державної реєстрації промислових зразків та видача свідоцтв;

– визнання прав на промисловий зразок недійсними повністю або частково у порядку, передбаченому законом;

– опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

– здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на промислові зразки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

– здійснення підготовки, атестації та реєстрації патентних повірених;

– ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

– інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки.

Експертиза заявок, отриманих Укрпатентом до набуття чинності цим Законом, яка не завершена на момент набуття його чинності, проводиться в новому порядку. Патентоспроможність визначається відповідно до законодавства, що діяло на дату подачі заявки.

Заявки на реєстрацію авторського права і договорів, що стосуються права автора на твір, діловодство по яких не завершене на день набуття чинності цим Законом, розглядаються теж в новому порядку.

Заяви про визнання недійсними прав інтелектуальної власності можуть бути подані в Апеляційну палату НОІВ відносно об'єктів, права на які придбані до дня набуття чинності цим Законом. Відповідність патентоспроможності буде визначатися відповідно до законодавства, що діяло на день подачі заявки.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved