Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ЗАЯВИ І КЛОПОТАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право заявляти клопотання. Це право випливає з принципу змагальності та диспозитивності.

Заяви і клопотання – це усні або письмові звернення до суду осіб, які беруть участь у справі, з приводу вчинення певних процесуальних дій.

Заяви – це звернення, в яких особа повідомляє суд про вчинення тієї чи іншої дії, яку вона може вчинити за законом. Заявами оформляються відводи, відмова від позову, визнання позову, відкликання позовної заяви, зміна підстав або предмету позову тощо.

Клопотання - це прохання до суду про вчинення дії, яку може вчинити тільки суд. Клопотання осіб, які беруть участь у справі з усіх питань, пов‘язаних з розглядом справи, суд розглядає негайно.

Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються Кодексом адміністративного судочинства України (далі – «КАС України») або судом у визначених КАС України випадках. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

При розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях. Заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому КАС України.

Будь-яка письмова заява, клопотання повинна містити:

1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву чи клопотання або заперечення проти них, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи;

2) найменування суду, до якого вона подається;

3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі;

4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника;

5) підстави заяви (клопотання, заперечення);

6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення);

7) інші відомості, які вимагаються КАС України.

Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб’єктності за відповідним законом іноземної держави (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

До позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про:

– розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження;

– участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження;

– звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору;

– призначення експертизи;

– витребування доказів;

– забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Якщо заяву (клопотання/заперечення) подано без додержання вимог КАС України і ці недоліки не дають можливості їх розгляду, або якщо вона є очевидно безпідставною та необґрунтованою, суд повертає заяву/клопотання без розгляду.

Звертаємо Вашу увагу, що на офіційному веб-сайті Хмельницького окружного адміністративного суду за посиланням https://kmoas.gov.ua/zrazki-zayav містяться приклади зразків написання заяв.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved