Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІВНИКОМ ВЛАСНОГО АВТОМОБІЛЯ У СЛУЖБОВИХ ЦІЛЯХ

Компенсацію, яку виплачує юридична особа найманому працівнику за використання ним під час виконання службових обов’язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді у такої юридичної особи, можуть здійснювати за рішенням керівника підприємства, але тоді вона буде вважатись додатковим благом найманого працівника з відповідним оподаткуванням. На цей момент звернув увагу Офісі великих платників податків ДПС України.

Адже до складу оподатковуваного доходу включають додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колдоговору або відповідно до закону в установлених ними межах (пп. «а» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України).

При цьому положеннями КЗпП передбачені випадки, коли роботодавець компенсує (відшкодовує) працівникові витрати на проїзд, а саме:

- у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість;

- у зв'язку зі службовим відрядженням.

Однак до складу оподатковуваного доходу включають дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняють від оподаткування (пп.«г» пп.164.2.17 п.164.2 Податкового кодексу України).

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved