Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ЩОДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОВІРЕНОСТЕЙ

06.03.2020р. набрали чинності зміни до наказу Міністерства юстиції України «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» від 28.12.2006р. №111/5, зокрема і до Положення про Єдиний реєстр довіреностей. Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) роз’яснило, що варто знати про зміни, внесені до Положення.

Головною новелою стала норма, яка передбачає, що обов'язковій реєстрації у Єдиному реєстрі підлягають, окрім довіреностей (у т.ч. їх дублікатів), посвідчених в нотаріальному порядку, ще й довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених, а також відомості про припинення їх дії.

Довіреності, передбачені ч.3 ст.245 Цивільного кодексу України, ч.2 ст.40 Закону України «Про нотаріат», вважаються прирівнюваними до нотаріально посвідчених, а саме:

– довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем;

– довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена його сім'ї і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або заклад;

– довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора;

– довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами;

– довіреність суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Реєстрація довіреностей (їх дублікатів), посвідчених посадовими, службовими особами, перерахованими в ч.3 ст.245 Цивільного кодексу України, ст.38 (у разі відсутності доступу до Єдиного реєстру), ч.2 ст.40 Закону України «Про нотаріат», а також відомості про припинення їх дії, здійснюється в Єдиному реєстрі за заявою довірителя про реєстрацію таких довіреностей.

Заяву про реєстрацію зазначених довіреностей надає Реєстратору (державним нотаріальним конторам, державним нотаріальним архівам, приватним нотаріусам, дипломатичним представництвам та консульським установам України, що мають доступ до Єдиного реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції України) безпосередньо довіритель. У разі неможливості подачі заяви на реєстрацію довіреності безпосередньо довірителем підпис довірителя на такій заяві повинен бути засвідчений підписом та печаткою особи, яка посвідчила довіреність.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved