Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНИЙ ОБОВ’ЯЗОК В УКРАЇНІ

24.02.2022р. у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні розпочато загальну мобілізацію та запроваджено воєнний стан. В цей особливий період підприємства, установи, організації та громадяни залучаються до виконання військово-транспортного обов’язку. Український бухгалтерський портал «Дебет-Кредит» надав наступне роз’яснення цього обов’язку:

Що і для кого вилучають?

Військово-транспортний обов’язок полягає в задоволенні на особливий період потреб:

– Збройних Сил України;

– інших військових формувань;

– правоохоронних органів спеціального призначення;

– органів Держспецзв’язку;

– органів Держспецтрансслужби;

– транспортними засобами і технікою усіх типів і марок вітчизняного та іноземного виробництва.

Слід зазначити, що дана процедура передбачена законодавством України і в мирний час задля того, аби підтримувати забезпечення військових формувань на належному рівні, але розглянемо особливості під час мобілізації, викликаної введенням воєнного стану.

Порядок вилучення транспортних засобів для задоволення потреб військових формувань під час мобілізації регулюється Положенням про військово-транспортний обов’язок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000р. №1921 (далі – «Положення №1921»).

У кого можна забрати транспорт?

Відповідно до Положення №1921 військово-транспортний обов’язок поширюється на:

– органи виконавчої влади;

– органи місцевого самоврядування;

– підприємства, установи та організації незалежно від форми власності;

– громадян – власників транспортних засобів.

Хто не має військово-транспортного обов’язку?

Дія Положення №1921 не поширюється на:

– дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав;

– представництва іноземних та міжнародних організацій;

– іноземців та осіб без громадянства.

Від передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися:

– підприємства, установи та організації у зв’язку з виконанням ними встановлених мобілізаційних завдань. У такому випадку слід мати укладений з Міноборони договір на виконання таких завдань за умови, що транспорт задіяний у виробничому процесі виконання цих завдань;

– підприємства, установи та організації, у яких є висока суспільна потреба.

Такий перелік затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міноборони.

Етапи задоволення потреб військових формувань технікою

Кабінет Міністрів України визначає і затверджує для обласних та Київської міської державних адміністрацій ліміти та норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час.

Розпорядженнями обласних та Київської міської держадміністрацій за поданням відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки такі ліміти доводяться районним держадміністраціям, підприємствам, установам та організаціям міст обласного значення.

Місцеві державні адміністрації за поданням військових комісаріатів доводять до відома завдання з підготовки до передачі та передачі транспортних засобів та іншої техніки до керівників підприємств, установ та організацій та громадян під час мобілізації – лише через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (відомі нам, як військові комісаріати) шляхом вручення відповідних документів, що називаються частковими нарядами.

Тобто частковий наряд і є тим розпорядчим документом голови місцевої держадміністрації, в якому встановлено завдання з передачі військовим формуванням визначених транспортних засобів і техніки, а також порядок, пункти та строки передачі. Частковий наряд скріплюється підписами та печатками голови місцевої держадміністрації та керівника терцентру комплектування та соцпідтримки.

Підприємства, установи та організації, а також громадяни можуть отримати запити від місцевих органів виконавчої влади (що забезпечують мобілізацію на місцях) щодо надання інформації про стан мобілізаційної підготовки, тобто про наявні транспортні засоби та техніку, яка може бути вилучена на потреби військових формувань або одразу отримати частковий наряд із зазначенням конкретних визначених транспортних засобів або техніки та пунктів їх передачі, строків передачі тощо.

При виборі транспорту враховують інтереси власника

У разі отримання як запиту, так і часткового наряду керівники підприємств та громадяни мають не лише право, але й обов’язок брати участь у відборі техніки, що підлягатиме вилученню, враховуючи потреби в транспорті для здійснення господарської (підприємницької) діяльності. У разі, якщо такий відбір вже здійснено і частковий наряд сформовано, підприємство або громадянин може вимагати перегляду такого рішення і формування нового часткового наряду.

Транспорт підлягає суворому обліку

Вилучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки оформляється актом приймання-передачі за встановленою Положенням №1921 формою із зазначенням залишкової (балансової) вартості транспортного засобу або техніки підприємства, установи та організації. Вартість визначається з даних балансу підприємства, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року)).

Якщо дана ситуація стосується громадян, то вартість вилученого транспорту береться із документів, що свідчать про набуття права власності на цей транспорт.

Вартість майна, яке підлягає вилученню, може визначатися і шляхом проведення експертизи. Така незалежна експертиза (оцінка) транспортного засобу або техніки проводиться за ініціативою власника транспортного засобу та за його рахунок, шляхом залучення експерта-суб’єкта оціночної діяльності.

Крім того, вилучені під час мобілізації в умовах особливого періоду транспортні засоби підлягають обов’язковому взяттю на облік в установленому порядку у відповідній військовій частині (підрозділі), установі та організації військових формувань та проводиться їх відомча реєстрація із здійсненням обов’язкового технічного контролю (у разі відсутності документів, що підтверджують його здійснення).

Вилучають не назавжди

Положенням №1921 передбачено повернення підприємствам, установам, організаціям та громадянам транспортних засобів і техніки протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які здійснили таке залучення (вилучення).

Власник транспорту має право на відшкодування шкоди, завданої транспортним засобам, внаслідок їх залучення для потреб різноманітних військових формувань. Така шкода відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на фінансування тих військових формувань, для потреб яких залучалася техніка.

Однак не слід забувати, що в Україні триває війна, у зв’язку з чим особи, які виконують свій військово-транспортний обов’язок, можуть бути позбавлені звичного алгоритму відшкодування завданої шкоди (у разі, якщо транспортні засоби пошкоджені або знищені в результаті бойових дій). На нашу думку, в подальшому така шкода мала б у регресному порядку відшкодовуватись державою-агресором з урахуванням норм міжнародного права.

В нелегкі воєнні часи маємо усіма своїми зусиллями сприяти нашим військовим. Належне виконання військово-транспортного обов’язку допоможе наблизити нашу Перемогу!

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved