Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ТЕ, ЯК ЗАКРИТИ ФОП У РАЗІ СМЕРТІ

ДПС України роз’яснила, що у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (далі – «ФОП») у зв’язку зі смертю, визнанням безвісно відсутньою або оголошенням померлою до держреєстратора подається ксерокопія свідоцтва про смерть або судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

Відомості з ЄДР про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП є підставою для зняття її з обліку, зокрема в органах державної податкової служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

Дата зняття з обліку відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Якщо контролюючим органом від спадкоємців отримано копію свідоцтва про смерть фізичної особи, яка зареєстрована підприємцем, і стосовно такої ФОП до ЄДР не внесено запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, контролюючий орган надсилає державному реєстратору копію свідоцтва про смерть такої ФОП для вжиття необхідних заходів.

Пп.37.3.2 п.37.3 ст.37 Податкового кодексу України (далі – «ПК України») визначено, що підставами для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є, зокрема, смерть фізичної особи.

Стосовно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою чи визнана недієздатною, відповідальними за погашення грошових зобов’язань платника податків, є особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи.

Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу ФОП у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною встановлений ст.99 ПК України. Зокрема, встановлено, що виконання грошових зобов'язань та/або погашення податкового боргу ФОП у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

Претензії спадкоємцям пред’являються контролюючими органами в порядку, встановленому цивільним законодавством. Після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобов’язання та/або податковий борг спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та/або податковим боргом спадкоємців.

Протягом строку прийняття спадщини на грошові зобов’язання та/або податковий борг спадкодавців пеня не нараховується.

У разі переходу спадщини до держави грошові зобов'язання померлої фізичної особи припиняються.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved