Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ТЕ, ЯК ПОДАТИ СКАРГУ ДО КОЛЕГІЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

При міжрегіональних управліннях Міністерства юстиції України функціонують Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Подати скаргу до Колегії можна особисто або через уповноважену особу засобами поштового зв’язку чи на електронну скриньку. Подати скаргу може фізична чи юридична особа, яка вважає, що її права порушено.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав подається у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місце знаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги;

7) до скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника.

Міжрегіональне управління Міністерства юстиції України розглядає скаргу у сфері державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації на предмет встановлення підстав для відмови в її задоволенні, а саме:

– оформлення скарги без дотримання вимог, визначених законом;

– наявність інформації про судове рішення про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання відповідачем позову або затвердження мирової угоди сторін;

– наявність інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;

– наявність рішення з такого самого питання;

– здійснення розгляду скарги з такого самого питання від того самого скаржника;

– подання скарги особою, яка не має на це повноважень;

– закінчення встановленого законом строку подачі скарги;

– розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Якщо під час розгляду скарги встановлено наявність підстав для відмови в її задоволенні, то міжрегіональне управління Міністерства юстиції України приймає рішення про відмову в задоволенні такої скарги із зазначенням мотивів такої відмови.

У разі коли під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, міжрегіональне управління Міністерства юстиції України здійснює колегіальний розгляд такої скарги на предмет наявності (відсутності) порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, що оскаржуються.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved