Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ТЕ, НА ЯКІ ВИПАДКИ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Ви маєте право в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», звернутись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, установ, організацій, що фінансуються з державного бюджету, із запитом про надання публічної інформації. Публічна інформація – це така інформація, що створена в процесі діяльності державних органів, установ, організацій, підприємств тощо. Однак це не означає, що будь-яку інформацію можна отримати в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації». Є правовідносини, на які цей Закон не поширюється. Сьомий апеляційний адміністративний суд надав наступне роз’яснення щодо випадків, на які не поширюється дія Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1. Звернення громадян. Якщо ви подаєте запит на інформацію, але за своїм змістом це є зверненням громадянина, то у задоволенні вашого запиту буде відмовлено. Натомість його розглянуть як звернення в порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

2. Інформація, створена у ході судового провадження. Кодекс адміністративного судочинства України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України регламентують спеціальний порядок доступу учасників судових процесів до інформації, створеної у ході судового провадження. Доступ учасників справи та осіб, стосовно яких суд вирішив питання про їхні права чи обов’язки, до інформації забезпечується у порядку, встановленому цими кодексами.

Якщо вам необхідно отримати інформацію щодо судового розгляду справи, у якій ви берете участь, заяву потрібно адресувати судді, у провадженні якого перебуває справа, а не до суду (керівництва суду) як установи.

3. Інформація, створена у ході виконавчого провадження. Порядок отримання такої інформації регламентує Закон України «Про виконавче провадження». Отже, отримати інформацію, створену в ході виконавчого провадження, вам потрібно буде в порядку цього Закону.

4. Правова інформація. Роз’яснення законодавства, інформацію щодо процедури звернення до органу державної влади, порядку отримання пільг тощо можна отримати в порядку Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Згідно з положеннями цього Закону, одним із видів безоплатної первинної правової допомоги є надання правової інформації. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення особи про надання правової інформації зобов’язані надати її не пізніше ніж у 15-денний строк.

Зверніть увагу, що правова інформація може відповідати усім ознакам публічної інформації (створена, задокументована та перебуває у володінні суб’єкта владних повноважень). Однак звернення про отримання правової інформації буде розглянуто відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

5. Інформація, що міститься в документах Національного архівного фонду. Ви маєте право користуватися документами Національного архівного фонду або їхніми копіями на підставі заяви й документа, що посвідчує особу. Якщо ви бажаєте отримати інформацію, що міститься у цих документах, то необхідно буде звернутись до архівної установи в порядку, визначеному Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Інакше вам у задоволенні запиту відмовлять.

6. Персональні дані. Якщо вам потрібно отримати інформацію, яка є вашими персональними даними, то керуватись потрібно Законом України «Про захист персональних даних», а в запиті вказати своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання і реквізити документа, що посвідчує особу. Це потрібно для того, щоб орган, якому адресовано запит, зміг вас ідентифікувати та не допустив поширення інформації конфіденційного характеру третім особам.

7. Адвокатський запит. Розгляд адвокатського запиту теж не належить до сфери дії Закону України «Про доступ до публічної інформації». Його може подати лише адвокат в межах Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Адвокат може подати запит лише у зв’язку з наданням правової допомоги клієнтові. Адресувати його можна будь-якій установі, а не лише розпорядникам інформації, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації». І запитувана інформація може стосуватися не лише публічної.

8. Депутатські запити та звернення. Депутати не можуть звертатися із запитами про надання публічної інформації під час виконання ними депутатських повноважень. Для отримання необхідної їм інформації потрібно керуватися нормами Законів України «Про статус народного депутата України» або «Про статус депутатів місцевих рад», якими визначено право надсилати депутатські запити та звернення і врегульовано процедуру їхнього подання, порядок й строки розгляду. Їх так само, як і адвокатський запит, може бути подано лише в межах депутатської діяльності й адресовано будь-яким органам, установам чи підприємствам, а отже, вони можуть стосуватися не тільки публічної інформації.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved