Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ТЕ, КОЛИ НОТАРІУС ВІДМОВИТЬ У ВЧИНЕННІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЇ

Чинним законодавством України нотаріусу надано право вчинити нотаріальну дію, відкласти вчинення нотаріальної дії або відмовити у її вчиненні. Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) надало наступне роз’яснення щодо відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії:

Так, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

– вчинення такої дії суперечить законодавству України;

– не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;

– дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;

– є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;

– з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;

– правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;

– особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;

– особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов’язані з її вчиненням;

– особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження належного їй майна, внесена до Єдиного реєстру боржників;

– в інших випадках, передбачених законом.

Нотаріус не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам або містять відомості, передбачені у статті 47 Закону України «Про нотаріат».

Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності, а аркуші пронумеровані.

Тексти нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв, засвідчуваних копій (фотокопій) документів і витягів з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко; дати, що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, повинні бути позначені хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб та їх ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – без скорочень із зазначенням їх місцезнаходження. Прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, їх місце проживання та ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, крім уповноважених представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю, а у випадках, передбачених законами, – із зазначенням дати їх народження.

Для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які:

– не відповідають вимогам законодавства України;

– містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи;

– мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення;

– а також документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, та документи, написані олівцем.

Нотаріусу забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.

Якщо нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії, то на вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні такої дії, нотаріус зобов’язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження.

Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.

Конституцією визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Відмова у вчиненні нотаріальної дії оскаржується до суду, а право на оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved