Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

24.02.2022р. Україна зазнала широкомасштабного вторгнення на свою територію російських військ. Указом Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 год. 30 хв. 24.02.2022р. введено в Україні воєнний стан строком на 30 діб. З текстом цього Указу Президента України можна ознайомитися за наступним посиланням: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Оскільки далеко не всі громадяни знають, що саме означає воєнний стан, в чому він полягає, пропоную ознайомитися з наступною інформацією:

За своєю суттю воєнний стан є особливим правовим режимом, який може бути введений за певних умов на території всієї України або окремих її місцевостях. Підставами для введення воєнного стану може стати як збройна агресія чи загроза нападу, так і небезпека державній незалежності України, її територіальній цілісності. І для відвернення таких загроз відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування під час воєнного стану надаються необхідні повноваження.

В умовах правового режиму воєнного стану можливе також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. Вичерпний перелік із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії таких обмежень зазначається в Указі Президента України про введення воєнного стану. Такий Указ Президента України додатково затверджується Верховною Радою України.

Військовим командуванням в умовах правового режиму воєнного стану є Головнокомандувач Збройних Сил України, Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України, командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачі (начальники) органів військового управління, командири з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Військовому командуванню в умовах воєнного стану надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану. Для цього військове командування наділяється правом видавати обов’язкові до виконання накази і директиви з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Також на територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації. Якщо Ви слідкували за новинами останні дні, то знаєте, що військові адміністрації були створені.

Які обмеження можуть бути запроваджені в умовах воєнного стану?

Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (далі – «уповноважені органи») впроваджувати певні заходи правового режиму воєнного стану.

Серед основних заходів, які можуть бути застосовані щодо фізичних осіб в межах тимчасових обмежень, передбачених Указом Президента України, можуть бути наступні:

 • запроваджувати трудову повинність для окремих категорій працездатних осіб, які не залучені до роботи у сфері забезпечення життєдіяльності населення, оборонній сфері і не заброньовані за підприємствами, установами та організаціями. Порядок запровадження трудової повинності регламентовано Порядком залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 13.07.2011р. (далі – «Порядок №753»).

Порядок №753 більш детально дає відповідь на питання, кого саме може бути залучено до трудової повинності в умовах воєнного стану. Так, до суспільно корисних робіт можуть бути залучені виключно працездатні особи віком від 16 років, які не мають обмежень за станом здоров’я до роботи в умовах воєнного стану, а саме:

– безробітні та інші незайняті особи;

– працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), – у порядку переведення;

– особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

– студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

– особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

До суспільно корисних робіт забороняється залучати малолітніх дітей, дітей віком від 14 до 16 років, жінок, які мають дітей віком до 3-х років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я.

 • запроваджувати комендантську годину;
 • встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
 • перевіряти документи в осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України. Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №1456 від 23.12.2021р.;
 • встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан;
 • забороняти торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, а також зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами;
 • запроваджувати у разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами;
 • встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ;
 • проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Щодо юридичних осіб в умовах воєнного стану уповноважені органи можуть скористатися наступними правами:

 • використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;
 • видавати накази (розпорядження) про відсторонення від роботи керівників підприємств, установ та організацій без збереження заробітної плати за неналежне виконання ними обов’язків, визначених Законом, та накази (розпорядження) про призначення виконувачів обов’язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій на час дії правового режиму воєнного стану;
 • у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;
 • примусово відчужувати майно, в тому числі те, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка. Якщо попередньо не була відшкодована вартість такого майна, надалі має бути здійснене повне відшкодування його вартості в порядку, визначеному законом. Якщо після скасування правового режиму воєнного стану майно, що було примусово відчужене, збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку. Також колишній власник примусово відчуженого майна може вимагати надання йому взамін іншого майна, якщо це можливо.

Необхідно акцентувати увагу на праві уповноважених органів під час дії правового режиму воєнного стану забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів. Крім того, уповноважені органи мають право регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації та забороняти передачу інформації через комп’ютерні мережі.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення таких заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації (у разі їх утворення).

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved