Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО НЕПОВІДОМЛЕННЯ СУМІСНИКОМ РОБОТОДАВЦЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ З ОСНОВНОГО МІСЦЯ РОБОТИ

Управління Держпраці у Хмельницькій області надало наступне роз’яснення щодо обов’язку сумісника повідомляти роботодавця про звільнення з основного місця роботи:

Так, відповідно до ст.21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Зазначена норма КЗпП дає право працівникам виконувати роботу на умовах сумісництва.

Законодавством про працю України не встановлено:

– обов'язку працівника повідомляти роботодавця, у якого він працює за сумісництвом, про звільнення з основного місця роботи;

– відповідальності роботодавця за неповідомлення його сумісником про звільнення з основного місця роботи.

У разі повідомлення роботодавця працівником-сумісником про звільнення з основного місця роботи, роботодавцю слід видати відповідні накази (розпорядження), які засвідчать наявність у працівника основного місця роботи.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved