Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ПОСЛУГИ «МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ» З БЮДЖЕТУ

Кабінет Міністрів України постановою від 30.09.2020р. №897 «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» відкоригував умови, за яких надається батькам компенсація послуги «муніципальна няня», змінив розмір компенсації та встановив додаткові вимоги до підприємців і юросіб, які надають таку послугу. Також відкоригували і порядок надання компенсації послуги «муніципальна няня» з бюджету.

Так, внесеними змінами до Порядку №68, зокрема, визначається, що:

– розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткові мінімуми на дітей віком до шести років;

– компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини (за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей);

– компенсація послуги «муніципальна няня» надається, якщо один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;

 компенсація не може бути більшою за сплачену батьками «муніципальній няні» вартість послуги з догляду.

Крім того, встановлені додаткові умови та обмеження для суб'єктів господарювання, які надають послуги по догляду за дітьми, а саме:

– «муніципальна няня», яка є ФОП (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91), може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім'ї;

– «муніципальна няня», яка є юридичною особою (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною «муніципальною нянею».

Також визначено вимоги до положень договору, який укладає ФОП або юрособа із отримувачем послуги «муніципальна няня».

Так, у договорі має бути зазначено, зокрема, назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги «муніципальна няня», місце проживання муніципальної няні (для ФОП)/місцезнаходження муніципальної няні (для юросіб).

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved