Изменения и разъяснения законодательства

news

ПРО ДОПОВНЕННЯ ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦІВНИКА ДОДАТКОВИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ

Управління Держпраці у Рівненській області роз’яснило, чи можна в посадову інструкцію водія вписати додаткові обов’язки в односторонньому порядку за іншою професією.

В Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівника для професії «Водій автотранспортних засобів» яка значиться за номером 8322, визначений перелік завдань та обов’язків. Але до них не включені обов’язки слюсаря з експлуатації та ремонту газового обладнання. Такі обов’язки віднесені до кваліфікаційних вимог за іншою професією.

Розширювати трудові обов’язки працівника дозволено за згоди працівника або в порядку, встановленому ч.3 ст.32 КЗпП, за наявності підстав. Про зміну істотних умов праці, зокрема, режиму роботи, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад, працівника повідомляють не пізніше ніж за 2 місяці.

Роботодавець вправі вносити зміни до посадових інструкцій працівників, доповнивши їх на підставі наказу роботодавця, але за згоди працівника. Наказ про зміни, доповнення до посадової інструкції, видають у разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці.

Тому роботодавець не може в односторонньому порядку прийняти рішення про внесення змін та доповнень у посадову інструкцію працівника.

Разом з тим можливі випадки розширення кола обов’язків працівника, що виходять за межі посадової інструкції, зокрема, суміщення посад (професій). Встановити суміщення посад або професій можна, попередивши працівника не пізніше аніж за 2 місяці. Попереджають про зміну істотних умов праці персонально та оформлюють у письмовій формі.

До основних реквізитів наказу про суміщення професій віднесено назва професії, за якою відбуватиметься суміщення, розмір доплати, умови виконання робіт, підстава суміщення та термін виконання обов’язків, у разі необхідності.

Якщо суміщення встановлювали на певний строк, то виконання додаткової роботи припиняється без видання окремого наказу. Коли ж строк не було встановлено, то працівник має право припинити суміщення з власної ініціативи, надавши роботодавцю відповідну заяву, на підставі якої видають наказ.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved