Изменения и разъяснения законодательства

news

НОВІ ПРАВИЛА ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА НАДОМНОЇ РОБОТИ ДІЮТЬ З 27.02.2021 РОКУ

26.02.2021р. було опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» від 04.02.2021р. №1213-ІХ. Цей Закон набирає чинності з 27.02.2021р.

Вказаний Закон остаточно врегулював правила дистанційної та надомної роботи. Тепер при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу обов'язково має бути дотримана письмова форма.

Закон передбачає можливість ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами, з якими працівник має бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами.

Також за письмовим погодженням між працівником і роботодавцем може встановлюватися гнучкий режим робочого часу.

У свою черга надомна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими чи робочими приміщеннями роботодавця.

Мінекономіки повинно затвердити типову форму трудового договору про надомну та дистанційну роботу.

Виконання надомної роботи не тягне за собою змін у нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

Необхідно звернути увагу на те, що укладати трудовий договір про дистанційну роботу за наявності небезпечних і шкідливих виробничих (технологічних) факторів заборонено.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved