Изменения и разъяснения законодательства

news

НАБУВ ЧИННОСТІ ЗАКОН ПРО ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

29.12.2019 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу», опублікований у «Голосі України» 28.12.2019 р.

Цим Законом продовжено до 01.01.2023 р. тимчасову норму щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання боржником товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами в процесі проведення процедури фінансової реструктуризації, а також поширено таке звільнення на операції з постачання товарів поручителем (майновим поручителем – заставодавцем, іпотекодавцем).

Від оподаткування податком на додану вартість звільнено операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що було отримано ними від боржників, поручителів (майнових поручителів – заставодавців, іпотекодавців) боржників.

Уточнено правила визначення бази оподаткування податком на додану вартість по операціях з постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв’язку з його невиконанням чи неналежним виконанням.

До 01.01.2023 р. продовжено тимчасову норму щодо особливостей податкового обліку з податку на прибуток підприємств в процесі фінансової реструктуризації та внесено термінологічні зміни до зазначеної норми.

Запорожский адвокат - Дудник Игорь Геннадиевич. Все виды юридических услуг

Конфиденциальная, квалифицированная, своевременная и доступная правовая помощь

© 2019, All Rights Reserved