ЧИ МОЖЕ ПРАЦІВНИК ВІДМОВИТИСЯ ВІД ВІДРЯДЖЕННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Необхідність утриматись від виробничих відряджень як обов’язкова вимога карантину чинним законодавством України не визначена.

Законодавство України не передбачає особливий порядок направлення у відрядження працівників під час карантину, тому такий порядок відбувається за загальною процедурою, встановленою Інструкцією №59 та КЗпП. Про це йдеться у відповіді фахівців ГУ Держпраці у Херсонській області на питання, чи може працівник відмовитись від службового відрядження під час карантину.

У Держпраці наголосили: службове відрядження, у яке працівника направляють за розпорядженням керівника установи для виконання роботи, обумовленої трудовим договором, є обов'язковим для працівника. Водночас, як встановлено ст. 31 КЗпП, керівник установи не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Відмова працівника без поважних причин поїхати у відрядження для виконання роботи, обумовленої трудовим договором, може розглядатись як порушення трудової дисципліни.

Також фахівці Держпраці зазначили, що згідно зі:

– ст. 176 КЗпП забороняється направлення у відрядження вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років;

– ст. 177 КЗпП жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей з інвалідністю, не можуть направлятись у відрядження без їх згоди;

– ст. 1861 КЗпП гарантії встановлені ст.176-177 КЗпП поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Крім того фахівці Держпраці повідомили, що в даний момент і в будь-який інший термін працівник, що знаходиться при виконанні трудових обов'язків, має право на безпечні умови праці відповідно до законодавства (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»).

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020р., а також жодним законом чи підзаконним нормативним актом, постановою Кабінету Міністрів України або Указом Президента України, необхідність утриматись працівникам від виробничих відряджень як обов'язкова вимога не визначена.

На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам повинні видаватися безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування (ст. 8 Закону України «Про охорону праці»).